top of page

A legklímabarátabb glikol-alapú közvetítőközegek


"A legkörnyezetbarátabb terméket valójában elő sem kell állítanunk - újra"


Az egyre inkább előtérbe kerülő körforgásos gazdaság egyik alappillére a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű regenerálás és újbóli felhasználás. Ennek a folyamatnak köszönhetően a termékek és anyagok élettartama meghosszabbodik, a felesleges üvegházhatású gázok kibocsátása, a hulladékokkal egyetemben, pedig a lehető legkisebbre csökken.


Ez a módszer már a glikol alapú közvetítőközegek (propilén- vagy etilén-glikol) esetében is lehetséges, ezzel jelentősen csökkentve az előállításuk miatt szükségszerű fosszilis, vagy éppen megújuló, energiahordozók kitermelését, így mérsékelve a további CO2 kibocsátást.


A hazai piacon először, és jelenleg egyedüliként, a VETTÓ Kft. forgalmaz regenerált propilén-glikol (1,2-propándiol) és etilén-glikol (1,2-etándiol) közvetítőközegeket: Propilén-Glecol® és Etilén-Glecol® néven.

A partnercégeink által szabadalmaztatott purifikációs technológiának köszönhetően a begyűjtött propilén- és etilén-glikol a regenerálási folyamat végén a standard minőségi és tartalmi paraméterekkel rendelkezik, ezáltal biztosítva a teljesen megegyező hőközlő és fagyálló teljesítményt. Így ezen termékek használói egyszerre járulhatnak hozzá egy egyre karbonsemlegessé és fenntarthatóvá váló világhoz, és folytathatják működésüket az eddig megszokott módon, ami sok esetben nem mondható el számos iparágat érintő zöldátmenetről.


1. ábra: A regenerált Etilén- és Propilén-Glecol® életciklusa

(Forrás: Vettó Kft)


2. ábra: A szénhidrogén alapú etilén- és propilén-glikol általános életciklusa

(Forrás: Vettó Kft)


A fent említett eljárásnak köszönhetően a regenerált Propilén-Glecol® termékünk előállítása 90%-kal, míg az Etilén-Glecol® termékünk előállítása 75%-kal kevesebb szén-dioxid kibocsátásával jár, mint a piacon jelenleg általános szénhidrogén bázisú verzióik (RISE Research 2019).

1. diagram: Üvegházhatású gázok kibocsátásának összehasonlítása

(Forrás: Vettó Kft – RISE Research 2019 adatbázisa alapján)

2. diagram: Üvegházhatású gázok kibocsátásának összehasonlítása

(Forrás: Vettó Kft –RISE Research 2019 adatbázisa alapján)


Mivel a körforgásos eljárásban teljesen kiesik az újbóli kitermelés, előállítás és szállítás fázisa, szignifikáns mennyiségű kibocsátás csökkenés érhető el, így megelőzhető a szénhidrogénekből készülő glikolok alapanyag-kitermelése, majd az elhasználódott közvetítőközeg megsemmisítése során több millió éve elzárt szén-dioxid felszabadulását.


Ahogy az az etilén-glikol alapú közeg előállítási folyamatábráján is látható, mely folyamat egyben meg is egyezik a propilén-glikol esetében alkalmazottal, az egyszeri gyártást és felhasználást követően egy körkörös folyamat indul el.


3. ábra: Az Etilén-Glecol® előállítási folyamata

(Forrás: Vettó Kft)


4. ábra: A szénhidrogén alapú etilén-glikol előállítási folyamata

(Forrás: Vettó Kft)


A lehető legtöbbször regenerálható anyagok és termékek, mint a Propilén-Glecol® és Etilén-Glecol® nagyon is beillenek a körforgásos gazdaság kereteibe, sőt előfutárjaikén funkcionálnak. E új fajta gazdasági modell kezdeti fázisát nagy erőkkel tervezi előmozdítani az Európai Unió, olyan elképzelésekkel - mint a célzott adókedvezmény a megújuló és újrahasznosított anyagok/termékek esetében, valamint karbonvám kivetése az Unió területére importált energia – és karbonintenzív eljárásokkal előállított alapanyagokra (például acél és cement) vagy éppen a fosszilis energiahordozókra (kőszén, földgáz vagy kőolaj).


Az ehhez hasonló lépések tovább segítenék e szemlélet mielőbbi elterjedését az ipari mennyiségben felhasznált vegyi anyagok területén is.

5. ábra: Pillangó diagram – Körforgásos gazdaság

(Forrás: Ellen MacArthur Foundation 2013)


留言


bottom of page