top of page
Thick Blue Smoke

Etilén-glikol

IUPAC név:  Etán-1,2-diol

Szinonimák: Monoetilén-glikol; MEG; Etándiol; Etilén-glikol

EC#: 203-473-3

CAS#: 107-21-1

Molekuláris képlet: C2H6O2 

REACH regisztrációs szám: 01-2119456816-28

MEG hígitasi táblázat V5.png

MEG hígítási táblázat (fagyáspont °C / koncentráció %)

Glycol refraktrometer V5.jpg

Fenntarthatósági összefoglaló:

Előállítási folyamat

Finomítás

Kőolaj / földgáz

Etén

Oxidáció

Hidrolízis

Etilén-oxid

Etilén-glikol

Életciklus-értékelés (LCA) - 1 tonnára (T) vetítve
 

 • Ecoinvent adatbázis alapján (Nyersanyag kitermeléstől a gyártási folyamat végéig)

 • Karbonlábnyom = ∿ 1630 kg CO2 eq/T, ami körülbelül megegyezik (US EPA adatok): 

  • ∿ 6590 km megtételével (autó)​

  • ∿ 690 liter benzin elfogyasztásával 

  • ∿ 820 kg feketekőszén elégetésével

  • ∿ 2,5 hónapnyi energiafelhasználással egy átlagos európai háztartásban​

  • ∿ 4 hordó kőolaj elégetésével

E mennyiség karbonsemlegesítéséhez minimum szükséges lenne: 

 • ∿ 27 darab facsemete 10 éven át tartó fejlődése ​

 • ∿ 0,8 hektár erdő egy éves szénmegkötő kapacitása 

Életciklus: 

+CO2

+CO2

+CO2

1

2

3

4

+CO2

nyersanyag kitermelés 

előállítási folyamat

szállítás - logisztika

felhasználás

elszivárgás

5

megsemmisítés

 

A fenntarthatóságot és környezetünk védelmét szem előtt tartva válassza a piacon jelenleg elérhető legklímabarátabb glikol alapú közvetítőközegeket:

    >> Propilén-Glecol® 

    >> Etilén-Glecol® 

 

vagy a teljesen megújuló forrásból származó növényi alapú propilén-glikol termékünket:      

 >> Bio-Propilén®

 

... elhasználódott glikol esetén pedig kérjen ajánlatot a kötelező elszállítására!

bottom of page